• Trang chủ
  • Chi tiết sản phẩm
  • Calcream Clotrimxazol 1% Ấn (Hộp 1 tuýp 15g)

Calcream Clotrimxazol 1% Ấn (Hộp 1 tuýp 15g)

Hộp 1 tuýp 15gr

Thông tin ngắn: Bôi ngoài trị nấm da chân (nước ăn chân), nấm da đùi và nấm da thân (lác đồng tiền) do T.rubrum, T.mentagophytes, E.floccosum và M.canis; bệnh nấm Candida do Candida albicans và lang ben do M.furfur. Tất cả các loại nhiễm nấm ngoai da do vi nấm men, vi nấm da, vi nấm sợi và các loại vi nấm khác. Bao gồm cả chứng viêm quanh móng, hăm lở da, hăm tã lót do vi nấm và viêm qui đầu.
HSD:
Xem giáSản phẩm liên quan


Ưu đãi - Khuyến mãi