• Trang chủ
  • Chi tiết sản phẩm
  • Amoxicillin 250mg Mekophar (Hộp 30 gói)

Amoxicillin 250mg Mekophar (Hộp 30 gói)

Hộp 30 gói x 2,5gr thuốc bột uống

Thông tin ngắn: Amoxicillin được chỉ định cho các nhiễm khuẩn sau đây: Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới
HSD:
Xem giáSản phẩm liên quan


Ưu đãi - Khuyến mãi