• Trang chủ
  • Chi tiết sản phẩm
  • Agimetpred Methylprednisolon 4mg Agimexpharm (Hộp 30 viên)

Agimetpred Methylprednisolon 4mg Agimexpharm (Hộp 30 viên)

Hộp 6 vỉ x 10 viên

Thông tin ngắn: Chống viêm, ức chế miễn dịch
HSD:
Xem giáSản phẩm liên quan


Ưu đãi - Khuyến mãi